CIN U40101AS2003SGC007238 GST No. 18AAFCA4973J9Z3

MRT/ T&C DIVISION OFFICIALS

  • Home
  • MRT/ T&C DIVISION OFFICIALS
Name Designation Contact Number Email ID
Md. Wahidur Rahman AGM, MRT Division,Narengi 94351-99056 agmgmrtd@gmail.com
Sri Madhab Nandan Neog AGM, T&C Division, Tezpur 94357-26377 agmtc.tzp@gmail.com
Sri Bijoy Barman AGM, T&C Division, Bongagaion 94357-32546 tncbngaegcl@gmail.com
Sri Abhijit Mohan AGM,T&C Division, Silchar 84869-25146 agmtcdsil@gmail.com
Sri Arnab Chakraborty AGM, T&C Division, Tinsukia 86389-64147 mrt.tsk@gmail.com
Sri Sumanta Raj Gogoi AGM, MRT Division, Jorhat 94355-95940 agmmrtjrt@gmail.com
Sri Debadutta Saikia AGM, T&C Division, Samaguri 94353-86952
Sri Mithun Aich AGM, T&C Division, Kukurmara, Mirza 99541-50805
Sri Munin Doley AGM i/c, T&C Division, North Lakhimpur 96786-45183